CNG - Compressed Natural Gas (angl.) arba Suslėgtos gamtinės dujos automobiliams.

Kodėl verta rinktis būtent CNG?

Nes CNG - ateities degalai. Išžvalgytų gamtinių dujų telkinių kiekis Žemėje ženkliai viršija žinomas naftos atsargas, tad naftos degalų gamybai pritrūks daug anksčiau.

Nes gamtines dujas jau dabar naudojantys automobiliai išmeta mažiau teršalų, nei reikalauja EURO5 normos.

Nes aukštesnis, nei benzino CNG oktaninis skaičius skatina automobilių pramonę gaminti tobulesnius ir efektyvesnius automobilių variklius.

Nes gamtinių dujų kainų tiesiogiai neįtakoja karo konfliktai, kurių daugiausia vyksta kaip tik tose šalyse, kurios išgauna naftą.

Naudojant suslėgtas gamtines dujas, ženkliai sumažėja Jūsų išlaidos degalams ir kartu Jūs saugote aplinką nuo teršalų.

Naujienos

Šiuo metu naujienų nėra.

© UAB „Autoidėja", Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel. +370 5 235 71 97, faks. +370 5 235 60 89, el. paštas: info@autoideja.lt