Aplinkos apsauga
Aplinkos apsauga


Gamtinės dujos – švariausi šiuo metu naudojami automobilių degalai. Panaudojus šiuos degalus vietoj benzino ar dyzelino, išmetamųjų kenksmingų medžiagų ir kietųjų dalelių kiekis sumažėja iki 90%.

Be to, gamtines dujas naudojantys automobiliai išmeta į aplinką tik 80% šiltnamio efektą sukeliančių dujų, palyginus su naftos degalus naudojančiais automobiliais.

Šiuolaikiniai CNG naudojantys automobiliai jau dabar yra ekologiškesni, nei reikalauja EURO5 standartai.

© UAB „Autoidėja", Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel. +370 5 235 71 97, faks. +370 5 235 60 89, el. paštas: info@autoideja.lt