Darbo užmokestis (DU)
UAB AUTOIDĖJA - NŠG (Nepriklausomas šilumos gamintojas)
UAB AUTOIDĖJA
Darbo užmokestis (DU)
Pagamintos šilumos kiekiai 2015 m.
Pagamintos šilumos kiekiai 2016 m.
Pagaminti šilumos kiekiai 2017
Pagaminti šilumos kiekiai 2018
Finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada už 2017 metus
Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas su auditoriaus išvada už 2017 metus


Darbo užmokesčio dedamosios UAB AUTOIDEJA . Pagal Valstybės kainų komisijos energetikos kontrolės komisijos 2013m. Gruodžio 27 d. nutarimą Nr. O3-761

http://www.cng.lt/repository/DU UAB AUTOIDEJA.pdf

© UAB „Autoidėja", Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel. +370 5 235 71 97, faks. +370 5 235 60 89, el. paštas: info@autoideja.lt