Finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada už 2017 metus
UAB AUTOIDĖJA - NŠG (Nepriklausomas šilumos gamintojas)
UAB AUTOIDĖJA
Darbo užmokestis (DU)
Pagamintos šilumos kiekiai 2015 m.
Pagamintos šilumos kiekiai 2016 m.
Pagaminti šilumos kiekiai 2017
Pagaminti šilumos kiekiai 2018
Finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada už 2017 metus
Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas su auditoriaus išvada už 2017 metus


© UAB „Autoidėja", Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel. +370 5 235 71 97, faks. +370 5 235 60 89, el. paštas: info@autoideja.lt