UAB AUTOIDĖJA
UAB AUTOIDĖJA - NŠG (Nepriklausomas šilumos gamintojas)
UAB AUTOIDĖJA
Darbo užmokestis (DU)
Pagamintos šilumos kiekiai 2015 m.
Pagamintos šilumos kiekiai 2016 m.
Pagaminti šilumos kiekiai 2017
Pagaminti šilumos kiekiai 2018
Finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada už 2017 metus
Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas su auditoriaus išvada už 2017 metus


UAB AUTOIDĖJA.  

             Nuo 2013 metų eksploatuojama  kogeneracinė 0,80 MW šiluminės galios ir 0,78 MW elektrinės galios kogeneracinio išpildymo jėgainė, kurioje veikia vienas vidaus degimo variklis (MWM TCG 2016 V16 C). 

            Šiluma gaminama deginant AEŠ  - BIODUJAS, kurias įmonė išgauna iš Kazokiškių sąvartyno įrengtos biodujų surinkimo sistemos.

              

© UAB „Autoidėja", Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel. +370 5 235 71 97, faks. +370 5 235 60 89, el. paštas: info@autoideja.lt