CNG ir Vandenilis
CNG ir Vandenilis


Technologiniu požiūriu CNG tai pirmas žingsnis vandenilio link. Gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės gali naudoti iki 20% vandenilio. Gamtinių dujų (80%) ir vandenilio (20%) mišinys vadinamas hitanu (ang. - Hythane).

Daugiau informacijos - http://www.hythane.com/index.php

© UAB „Autoidėja", Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel. +370 5 235 71 97, faks. +370 5 235 60 89, el. paštas: info@autoideja.lt